Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa im.15 Pułku Piechoty "Wilków" w Stefankowicach

Historia szkoły

HISTORIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STEFANKOWICACH

 

             Polska szkoła w Stefankowicach istnieje od 5 stycznia 1916 r.[1]Pierwszym nauczycielem w tejże placówce został Franciszek Malinowski.  Fundusze na organizację szkoły pochodziły z wpłat mieszkańców wsi, a także z funduszy parafialnych, bądź z własnej kieszeni ówczesnego proboszcza parafii – ks. kanonika Wojciecha Bojarczuka. W tym czasie do polskiej szkoły uczęszczało 37 dzieci (29  dziewcząt i 8 chłopców)[2].  Parterowy budynek szkolny zbudowany był z drewna, które pochodziło z rozebranej leśniczówki i pokryty słomą. Do szkoły należała także drewniana  stodółka wraz z oborą krytą słomą i drewniany klozet. W 1927 r. w  Publicznej Szkole Powszechnej w Stefankowicach uczyła Emilia Tryścińska, w latach 30-tych Helena Romańska i Hipolit Węgrzynowicz, a następnie Stefan Kondraciuk i Stefan Miękisz. W tym czasie była to czteroklasowa szkoła, licząca ok. 150 uczniów.[3]

             W 1940 r. budynek zajmowany przez szkołę polską został zajęty przez szkołę ukraińską. Szkołę polską przeniesiono do tzw. budynku żydowskiego (obecnie dom p. Olszak).  Praca w szkole w czasie okupacji  nie była łatwa. Brakowało podręczników, zeszytów, przyborów do pisania. Poza tym władze okupacyjne  nieustannie stawiały trudności w zorganizowaniu szkoły, np. nie można było zaczynać nauki jeżeli nie było 50 dzieci. Szkołę polską w tym okresie prowadziła Wiktoria Barańska[4].  Od 1944 r. kierownikiem czteroklasowej placówki został Anatoliusz Barański i pełnił tę funkcję nieprzerwanie do 1962 r.  W  roku szkolnym 1951/1952 r. podniesiono  stopień organizacyjny szkoły do klasy siódmej, a w 1966 r.  do klasy ósmej.   W  latach 50-tych zajęcia szkolne odbywały się na dwie zmiany. Ochotnicza Straż Pożarna w Stefankowicach udostępniła świetlicę na czwartą salę lekcyjną. Lekcje religii odbywały się natomiast w pomieszczeniu wynajętym od p. B. Teterycza.

             Następcą Anatoliusza Barańskiego został Jerzy Litwiniuk – najpierw  jako kierownik, potem jako dyrektor zarządzał placówką przez 41 lat. W 2003 r. przeszedł na emeryturę. To dzięki Jego staraniom wybudowany został w latach 1962-1965 nowy, murowany budynek szkolny. Lata 1965/1966 to lata wytężonej pracy przy zagospodarowaniu placu przy nowej szkole. Urządzone zostały boiska oraz trawniki i kwietniki. W owym czasie także przez 3 lata istniała w Stefankowicach 2-letnia Szkoła Przysposobienia Rolniczego.  W  roku szkolnym 1966/1967 została przeprowadzona reforma szkolnictwa, w wyniku której podniesiono stopień organizacyjny szkoły do ośmiu klas. W latach 1967/1968 rozebrano stare budynki gospodarcze kryte słomą. W ich miejsce wybudowano ubikacje i nowy obiekt gospodarczy.

         W  1977/78 r. decyzją Kuratorium Oświaty  i Wychowania utworzono Zbiorczą Szkołę Podstawową w Stefankowicach z Punktem Filialnym w Kułakowicach Trzecich z klasami I-III.   W latach 1978/1979 było najwięcej  uczniów  w historii szkoły – 170.

            W roku 1980/81 przeprowadzono remont starej szkoły i zamontowano w obu obiektach mieszkalnych instalacje: centralnego ogrzewania i wodno-kanalizacyjną. W październiku 1981/82 r. rozpoczęto budowę dachu na murowanym budynku szkoły.              W latach 1993-1996 dzięki p. J. Litwiniukowi – ówczesnemu dyrektorowi szkoły oraz dużemu zaangażowaniu miejscowej ludności rozbudowano i zmodernizowano szkołę. Placówka powiększyła się o 5 sal lekcyjnych, kuchnię i toalety. W budynku założono centralne ogrzewanie olejowe i wodę.[5]  W roku szkolnym 2000/2001  w wyniku reformy szkolnictwa zmniejszono ilość klas w szkole podstawowej do 6[6]. W roku szkolnym 2003/2004  dyrektorką placówki została Marzenna Litwiniuk-Mizerska, które pełniła tę funkcję do 2014 r.  12 września 2010 r. z inicjatywy ówczesnej p. dyrektor oraz p. Janiny Mróz – prezes Stowarzyszenia „Sosenka”  odbyła się uroczystość nadania  szkole imienia 15 Pułku Piechoty „Wilków”.

            Od roku szkolnego 2014/2015 dyrektorem szkoły  jest p. Joanna Antoniak. W tym roku szkolnym (2015/2016) społeczność szkolna obchodziła 5-rocznicę nadania szkole imienia[7].

 

[1] http://lubiehrubie.pl/wiadomosci/co-nieco-z-hrubieszowskich-wydarzen-styczen-od-5-do-8

[2] J. Kalisz, Jan Szlonzak 1907-1991, Wydawnictwo Polihymnia, Hrubieszów 2005, s.51.

[3] E.  Niedzwiedź, J. Niedzwiedź, J. Kalisz, J. Panasiewicz, Dzieje miejscowości gminy Hrubieszów powiat hrubieszowski, Muzeum im. Ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie, Hrubieszów-Zamość, s. 159.

[4] Kronika Szkoły Podstawowej w Stefankowicach.

[5] Tamże.

[6] E.  Niedzwiedź, J. Niedzwiedź, J. Kalisz, J. Panasiewicz, Dzieje miejscowości gminy Hrubieszów powiat hrubieszowski, Muzeum im. Ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie, Hrubieszów-Zamość, s. 159.

[7] Kronika Szkoły Podstawowej w Stefankowicach.

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Czerwiec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Imieniny